Motiveer uw leerlingen met een certificaat

De vier elementen die uw leerlingen gefocust houden

Psychologen hebben lang geleden ontdekt dat mensen beter op hun werk, spel of activiteit gefocust blijven als het de volgende vier elementen bevat:

1) een doel,
2) controle over de situatie,
3) een manier om de score bij te houden, 
4) een beloning als het doel bereikt is.


Praktische uitwerking van deze ontdekking
WerkPortfolio is eenvoudig. Maar één van de redenen waarom het zo goed werkt is dat het o.a. gebaseerd is op de bovenstaande beproefde methode om leerlingen te motiveren. In deze handleiding leest u hoe u deze principes op eenvoudige wijze in de dagelijkse praktijk voor uzelf kunt laten werken. Element 1 - doel geven

We beginnen met het formuleren van een doel voor de leerlingen. Het doel is het leren van alle technieken, opdrachten of recepten uit een werkboek of kaartenset. Het beheersen hiervan maakt de leerling op dit gebied zelfredzaam of geeft een solide basis voor een beroep. Als de leerling dit doel heeft bereikt, krijgt hij/zij als bewijs en beloning een certificaat.

Certificaat
In dit online servicepakket kunt u voor elke methode een certificaat downloaden. U kunt het hierna invullen en printen. Het certificaat ziet er mooier uit als u het lamineert.

Uitleg aan de leerlingen
Laat de leerlingen de kaartenset of het werkboek zien. Vertel ze dat u van ze verwacht dat ze aan het einde van een bepaalde periode alle onderdelen beheersen. En dat u ze dan een certificaat zult uitreiken.

Laat het certificaat aan de leerlingen zien. Wijs ze op de inhoud van de kaartenset of het werkboek. Vertel ze dat het certificaat een bewijs is dat ze dit allemaal kunnen. Een bewijs waar ze trots op kunnen zijn. Dat ze het certificaat in hun portfolio kunnen doen, thuis kunnen laten zien of kunnen gebruiken om een goede stageplek te vinden.

Zo werkt u op een eenvoudige manier aan de eerste voorwaarde om de leerlingen gefocust te houden en te motiveren: u geeft ze een doel om te bereiken. Element 2 - controle geven

Om gemotiveerd te kunnen raken is het belangrijk dat de leerling controle heeft over zijn eigen prestaties. WerkPortfolio nodigt uit tot zelfstandig werken. Elk onderdeel kan worden uitgevoerd door stap voor stap de foto’s en de korte teksten te volgen.

Laat uw leerlingen hierbij zoveel mogelijk zelfstandig werken. Soms geeft dit in het begin wat onwennigheid. Sommige leerlingen zullen u constant vragen ‘juf/meester, wat moet ik nu doen?’ U vraagt dan, ‘bij welke stap ben je?’ Als ze antwoorden, ‘bij stap 3’, zegt u in eerste instantie gewoon, ‘dan moet je nu naar stap 4’. Vaak is dit al genoeg.

Natuurlijk zal niet elke leerling alles direct begrijpen. Soms is er extra instructie nodig. Maar in het algemeen zult u ervaren dat uw leerlingen met WerkPortfolio snel zelfstandig gaan werken.

Hoe meer de leerling zich tijdens het werk op de stappen concentreert, hoe beter het gaat. Concentratie geeft de leerling controle over zijn prestaties.

U kunt de verantwoordelijkheid van de leerlingen voor hun eigen leerproces nog een stapje verder uitbreiden. Maak hen zelf verantwoordelijk voor het aftekenen van een onderdeel. Laat ze naar u toe komen als ze denken dat er een onderdeel afgetekend kan worden.

Op deze manier werkt u ook aan de tweede voorwaarde om de leerlingen gefocust te houden en te motiveren: u geeft uw leerlingen controle over hun prestaties. Element 3 - score bijhouden

Voorin elk WerkPortfolio werkboek bevindt zich een competentieoverzicht. Hierin kunt u aftekenen dat een leerling een bepaald onderdeel beheerst.

Het is altijd weer interessant om te zien hoe de leerlingen gestimuleerd worden als hun prestaties erkend worden. In dit geval door het aftekenen van een bepaald onderdeel. Het brengt de wil om hun best te doen naar boven.

Laat de leerling zijn naam niet alleen voor in het werkboek maar ook op het competentieoverzicht invullen. Dit scheelt een hoop heen en weer geblader. Ook voorkomt het dat de leerling u per ongeluk het werkboek van een ander laat aftekenen.

Technieken worden in het algemeen pas afgetekend als de leerling ze echt beheerst. Vul de datum in en zet een paraaf.

Bij opdrachten of recepten kunt u de leerling een cijfer geven. Sommige docenten houden niet van cijfers en vullen liever een O, M, V of G in.

Docentenadministratie
Niet alle methoden hebben werkboeken. In dit geval kunt u gebruik maken van de docentenadministratie (DA). U vindt deze in het online servicepakket. U kunt de DA downloaden, printen en in uw map bewaren. Met de DA kunt u op een eenvoudige manier bijhouden welke leerlingen welke vaardigheden of opdrachten getraind hebben. U kunt een onderdeel als voldaan afvinken of de leerling een cijfer geven. Veel docenten doen beide. Ze houden een DA bij en tekenen in de werkboeken af. De DA is handig bij o.a. een leerlingbespreking.

Zo raakt de koffiepot vol
Uw leerlingen leren regelmatig een nieuw onderdeel uit de WerkPortfolio. Beheerst de leerling dit onderdeel? Teken het dan af op het competentieoverzicht. De leerling gaat hierna verder met het volgende onderdeel. Langzaam maar zeker - druppel voor druppel - raakt de koffiepot vol. De leerling wordt competenter en krijgt meer zelfvertrouwen.

Zo werkt u ook aan de derde voorwaarde om de leerlingen gefocust te houden en te motiveren: er is een manier om de score bij te houden. Element 4 - beloning geven

Beheerst de leerling alle onderdelen, beloon hem/haar dan met het certificaat!

Uitreiking van de certificaten
Maak van het uitreiken van de certificaten een ceremonie. Een ceremonie voor uw eigen vak, of voor meerdere vakken tegelijk.

Downloaden van de certificaten
In dit online servicepakket kunt u de certificaten gratis downloaden.

Invullen van de certificaten
U kunt het certificaat in Word openen en invullen. Hierna kunt u het printen en eventueel lamineren.

Digitaal certificaat
U kunt het certificaat ook als PDF afdrukken/exporteren. Dit is vooral handig als de leerlingen een digitaal portfolio hebben.

Op deze manier werkt u ook aan de vierde voorwaarde om de leerlingen gefocust te houden en te motiveren: u beloont ze met een certificaat. 


Extra - maatwerk bij het certificeren

Misschien werkt u met moeilijk lerende leerlingen. Deze moeten soms lang oefenen om een onderdeel te beheersen. U kunt deze leerlingen belonen met een aangepast certificaat. U kunt namelijk ook deelcertificaten uitreiken voor een bepaald onderdeel. De certificaten zijn digitaal bewerkbaar: u kunt onderdelen verwijderen of toevoegen.

Ook kan het zijn dat een leerling niet alle onderdelen heeft geleerd. U kunt de leerling dan met een aangepast certificaat belonen voor wat er wel is geleerd. 


Deelcertificaat

Het certificaat hierboven is van Jan de Wit. Jan leert heel langzaam. Ook hij krijgt een certificaat. Maar alleen voor de onderdelen die hij beheerst. De andere onderdelen zijn van het certificaat verwijderd. 

Zo kunt u maatwerk leveren. En op een manier werken die voor iedere leerling uitdagend, haalbaar en motiverend is.